Voihan hitsin pimpulat!

Atlassian oli kakkapylly ja lopetti kaikki serverilisenssit, mukaanlukien meidän. Armonaikaa on 2024 asti. Alkaen Traconista 2021 käytetään Outlineä Confluencen asemesta. Jiran korvaaja on vielä hakusessa.


Muistiinpanot Confluence / Jira / Crowd -setupista kurikalla.

Tietokanta

Atlassian-softat käyttävät Postgres 9.6 -tietokantaa, joka kuuntelee portissa 5433 (warning). Kurikalla on myös vanha Postgres 9.1 muita softia varten oletusportissa 5432.

Kaikilla on omat käyttäjänsä (conflu, jira, crowd) ja pääsevät vain omaan kantaansa käsiksi.

jira-kanta pitää luoda LC_COLLATE=C LC_CTYPE=C -parametrein.

Proxy

nginx toimii edustalla hoitaen SSL-terminoinnin ja virtualhostit. Muuten vhostit on proxytetty kokonaan eteenpäin paitsi Confluence, joka vaatii lisäksi websocketteja:

   location /synchrony { 
       proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
       proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
       proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
       proxy_pass http://127.0.0.1:8091/synchrony;
       proxy_http_version 1.1;
       proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
       proxy_set_header Connection "Upgrade";
   }

Applikaatiot

Ohjelmat on asennettu /opt/atlassian alle. Crowd on asennettu .tgz paketista ja symlink päivitetty osoittamaan uuteen kansioon. Jira ja Confluence on asennettu installerilla, joka päivittää olemassaolevan kansion. Installeri säilyttää datakansiokonffin, mutta jyrää server.xml/setenv.sh/seraph-config.xml/crowd.properties -tiedostot.

Atlassian-softat eivät käynnisty bootissa vaan ne pitää käynnistää käsin.

sudo -u crowd /opt/atlassian/crowd/start_crowd.sh
sudo -u jira /opt/atlassian/jira/bin/start-jira.sh
sudo -u conflu /opt/atlassian/confluence/bin/start-confluence.sh

Lisenssit

Traconilla on nonprofit lisenssi Atlassianin sovelluksiin. Omistajana atlassian-contacts@tracon.fi -tunnus, joka on myös maililista. Salasana löytyy maililistan henkilöiltä.

Muutettavat konffitiedostot

/opt/atlassian/crowd-webapp/WEB-INF/classes/crowd-init.properties
crowd.home=/srv/www/crowd.tracon.fi

/opt/atlassian/atlassian-crowd-3.4.3/apache-tomcat/conf/server.xml
<Connector
port="9013"
proxyName="crowd.tracon.fi" proxyPort="443" scheme="https" secure="true"

/opt/atlassian/confluence/conf/server.xml
<Connector
proxyName="confluence.tracon.fi" proxyPort="443" scheme="https"

/opt/atlassian/confluence/bin/setenv.sh
-Xms2048m -Xmx2048m

/opt/atlassian/jira/conf/server.xml
<Connector
proxyName="jira.tracon.fi" proxyPort="443" scheme="https"

/opt/atlassian/confluence/WEB-INF/classes/seraph-config.xml
/opt/atlassian/jira/atlassian-jira/WEB-INF/classes/seraph-config.xml
login.url: https://atlasso.tracon.fi/crowd?next=${originalurl}
link.login.url: https://atlasso.tracon.fi/crowd?next=${originalurl}
logout.url: https://atlasso.tracon.fi/logout
comment ConfluenceAuthenticator / JiraSeraphAuthenticator
uncomment ConfluenceCrowdSSOAuthenticator / SSOSeraphAuthenticator

/opt/atlassian/confluence/WEB-INF/classes/crowd.properties
/opt/atlassian/jira/atlassian-jira/WEB-INF/classes/crowd.properties
application.name tracon-jira (tai tracon-confluence)
application.password ...
application.login.url https\://crowd.tracon.fi/crowd/console/
crowd.server.url https\://crowd.tracon.fi/crowd/services/
crowd.base.url https\://crowd.tracon.fi/crowd/
session.isauthenticated session.isauthenticated
session.tokenkey session.tokenkey
session.validationinterval 2
session.lastvalidation session.lastvalidation

/opt/atlassian/jira/conf/web.xml
/opt/atlassian/jira/atlassian-jira/WEB-INF/web.xml
<session-timeout>720</session-timeout>

Datakansiot

Ohjelmien datakansiot sijaitsevat /srv/www alla

Päivitys

Crowd

wget trial
tar xzf atlassian-crowd-4.0.0.tar.gz
vimdiff atlassian-crowd-*/crowd-webapp/WEB-INF/classes/crowd-init.properties
vimdiff atlassian-crowd-*/apache-tomcat/conf/server.xml
chown -R crowd:crowd /opt/atlassian/atlassian-crowd-*
rm crowd
ln -s atlassian-crowd-4.0.0 crowd

Confluence

wget trial #https://www.atlassian.com/software/confluence/download
sh atlassian-confluence-6.15.9-x64.bin
- press enter for ~6 times (upgrade, /opt/atlassian/confluence, no backups, proceed, do not start)

chown -R conflu:conflu /opt/atlassian/confluence /srv/www/confluence.tracon.fi
cd /opt/atlassian
vimdiff conf/crowd.properties confluence/confluence/WEB-INF/classes/crowd.properties
vimdiff conf/seraph-config.xml confluence/confluence/WEB-INF/classes/seraph-config.xml
vimdiff conf/server.xml confluence/conf/server.xml
vimdiff conf/setenv.sh confluence/bin/setenv.sh
su - conflu /opt/atlassian/confluence/bin/startup.sh

Jira

wget trial
sh atlassian-jira-software-8.8.1-x64.bin
- press enter for ~6 times (upgrade, /opt/atlassian/jira, no backups, proceed, do not start)

chown -R jira:jira /opt/atlassian/jira
cp jconf/crowd.properties jira/atlassian-jira/WEB-INF/classes/crowd.properties
vimdiff jconf/server.xml jira/conf/server.xml
vimdiff jconf/seraph-config.xml jira/atlassian-jira/WEB-INF/classes/seraph-config.xml
vimdiff jconf/setenv.sh jira/bin/setenv.sh
vimdiff jconf/web.xml jira/conf/web.xml
vimdiff jconf/Wweb.xml jira/atlassian-jira/WEB-INF/web.xml


  • No labels