WANHA!


Karkeat asennusohjeet QB-klusterille siltä varalta, että se täytyy joskus asentaa tyhjästä uusiksi. Tätä vois automatisoida enemmänkin.

Esivaatimukset

Vähintään 3 kpl Ubuntu-koneita. Ks. CPU- ja RAM-speksi Kyypän etusivulta.

ansible-tracon kloonattuna Linux- tai macOS-koneelle. Päivitä hosts-tiedosto.

Salasanaton SSH-pääsy rootille tai sudolliselle käyttäjälle.

K3s master

Lisää tarvittaessa Ansible-komentoihin -bK sudoa varten.

Työasemalla
ansible-playbook -l k3s-masters tracon.yml

Tällä pitäisi nousta yhden noden tyhjä K3s-"klusteri" master-koneelle. Ota sinne SSH ja käy huutelemassa

Master-koneella
mkdir -p .kube
sudo install -o omakäyttäjä -m 0600 /etc/rancher/k3s/k3s.yml .kube/config
kubectl get node
kubectl get all --all-namespaces

Pitäis tulla jotain ehjän näköistä.

K3s nodet

Ota master-koneelta talteen tiedoston /var/lib/rancher/k3s/server/node-token sisältö. Laita se Ansible Vaultiin avaimelle vault_k3s_node_token:

Työasemalla
ansible-vault edit group_vars/k3s-nodes/vault

Sit me konffataan vähän nodeja:

Työasemalla
ansible-playbook -l k3s-nodes tracon.yml

Nyt näiden pitäs näkyä node-listauksessa:

Master-koneella
kubectl get node

helm

Klusterissa on RBAC oletuksena päällä, joten noudatetaan ohjeita Helmin asentamiseksi RBAC-enabloituun ympäristöön. Nappaa YAML-listaus kohdasta Example: Service account with cluster-admin role tiedostoon tai leikepöydälle ja loihe

Master-koneella
kubectl apply -f rbac-config.yaml
helm init --service-account tiller --history-max 200

nginx-ingress

K3s:n oletus on Traefik, mutta koska Japsu on laiska eikä jaksa opetella miten Traefik toimii cert-managerin kanssa, em. stepit jättää traefikin asentamatta. Asennetaan sen sijaan ingress-nginx koska sitä Japsu osaa jo käyttää.

Master-koneella
helm install --name nginx-ingress --namespace nginx-ingress --set rbac.create=true,controller.kind=DaemonSet,controller.service.type=ClusterIP,controller.service.externalIPs="{91.105.252.81,91.105.252.82,91.105.252.83}" stable/nginx-ingress

kubectl get all -n nginx-ingress

Podin nimeltä tiller-deploy pitäisi nousta sinne hiljakseen.

cert-manager

webhook.enabled=false tarvitaan, koska K3s:stä puuttuu joku kokeellinen rajapinta jota cert-damager haluais muuten käyttää. Vaikutus on vissiin se, että cert-damagerin CRD:itä ei validoida applytessä tjsp.

Master-koneella
helm install --name cert-manager --namespace cert-manager --version v0.9.1 --set webhook.enabled=false jetstack/cert-manager
kubectl get all -n cert-manager

Seuraavaksi konffataan ClusterIssuer jota käytetään myöhemmin ingress-resurssien serttien tilaamiseen. Konffitiedosto roles/k3s-server/kubernetes/cert-manager-cluster-issuer.yaml löytyy reposta.

Master-koneella
kubectl apply -f roles/k3s-server/kubernetes/cert-manager-cluster-issuer.yaml  • No labels