Traconin järjestelmiä varmuuskopioidaan useammalla tasolla:

  1. levytason snapshotit
  2. tiedostojärjestelmätason varmuuskopiointi
  3. tietokantakohtaiset varmuuskopiointiratkaisut

Levytason snapshotit

Levytason snapshotti tarkoittaa, että palvelimen koko virtuaalisesta kiintolevystä otetaan säännöllisesti levyjärjestelmän toimintoja käyttäen snapshot, joka sisältää koko levyn sisällön lohkotasolla sellaisena kun se oli snapshotin ottohetkellä.

Levytason snapshotit on olemassa ennen kaikkea nopeaa katastrofista palautumista varten: palvelimen koko tila voidaan tarvittaessa palauttaa ilman, että sitä tarvitsee lähteä rakentamaan paloista, kuten tiedostojärjestelmätason ja tietokantojen varmuuskopioista sekä konfiguraationhallinnasta.

Jos levytason snapshot tarvitsee palauttaa, tämä tapahtuu pyytämällä Kyuulta.

PalvelinMilloin snapshotataanKuinka pitkään säilytetään
Siilo(question)(question)
Piilo(question)(question)
Monokkeli(question)(question)
Neula(question)(question)
Nuoli(question)(question)
Putki(question)(question)

Tiedostojärjestelmätason varmuuskopiointi

Tiedostojärjestelmätason varmuuskopiointi tarkoittaa määrätyissä poluissa sijaitsevien tiedostojen kopiointia tiedosto kerrallaan varmuuskopiointipalvelimelle.

Varmuuskopioitavat polut voi määritellä palvelinkohtaisesti. Mikäli muuta ei ole sovittu, varmuuskopioitavat polut ovat /etc/srv ja /var/backups.

Varmuuskopioinnin suorittaa Kyuun ylläpitämä BackupPC-varmuuskopiointipalvelin, joka ottaa SSH:lla yhteyttä varmuuskopioitavalle palvelimelle. Ennen tiedostojen kopiointia varmuuskopiointiprosessi ajaa kohdekoneella komennon /usr/local/sbin/pre-backup. Useimmilla koneilla tämä on konfiguroitu ajamaan kaikki kansiossa /etc/pre-backup.d/ sijaitsevat shell-skriptit, jotka puolestaan tekevät varmuuskopiointia edeltäviä toimenpiteitä. Tyypillisiä toimenpiteitä ovat mm. tietokantojen sqldumppaaminen ja tilallisten Docker-konttien volumejen sisällön arkistointi. Paikka sqldumpeille ym. on /var/backups.

PalvelinMilloin varmuuskopioidaanKuinka pitkään säilytetäänMitä sisältyy
Siilo(question)(question)/etc/srv, /var/backups
Piilo(error) Ei tiedostojärjestelmätason varmuuskopioinnin piirissä(error)(error)
Monokkeli(question)(question)/etc/srv, /var/backups
Neula(question)(question)/etc/srv, /var/backups
Nuoli(question)(question)/etc/srv, /var/backups
Putki(error) Ei tiedostojärjestelmätason varmuuskopioinnin piirissä (error)(error)

Tietokantojen varmuuskopiointi

Tietokantoja varmuuskopioidaan kahdella tasolla:

  1. pre-backup-skriptin suorittama sqldumppaus ja sqldumpin kopiointi tiedostojärjestelmätason varmuuskopion mukana, ja
  2. PostgreSQL-tietokantojen jatkuva varmuuskopiointi Barman-ohjelmiston avulla Piilo-palvelimelle (lue lisää sivulta Tietokannat).

 

  • No labels