Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tietojärjestelmät tarkoittaa Traconissa kaikkia niitä ohjelmistoja ja Internet-palveluita, joita käyttää pääasiassa conitea Traconin järjestämiseen. Monet Traconin tietojärjestelmistä palvelevat laajasti myös muita Con2-projekteja.

Children Display
alltrue