Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Muut samalla tunnuksella toimivat* palvelut

  • JIRA, tikettijärjestelmä
  • TurskaKompassi, työvoima- ja ohjelmahallinta (huom, kehitysversio)ja lippukauppa
  • Crowd, tunnushallinta
  • Moukari ja Kurikka, palvelimet, jotka näitä ajaa.

...