Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
languagebash
titleMaster-koneella
kubectl get node

helm

Klusterissa on RBAC oletuksena päällä, joten noudatetaan ohjeita Helmin asentamiseksi RBAC-enabloituun ympäristöön. Nappaa YAML-listaus kohdasta Example: Service account with cluster-admin role tiedostoon tai leikepöydälle ja loihe

Code Block
languagebash
titleMaster-koneella
kubectl apply -f rbac-config.yaml
helm init --service-account tiller --history-max 200

nginx-ingress

K3s:n oletus on Traefik, mutta koska Japsu on laiska eikä jaksa opetella miten Traefik toimii cert-managerin kanssa, em. stepit jättää traefikin asentamatta. Asennetaan sen sijaan ingress-nginx koska sitä Japsu osaa jo käyttää.

Code Block
languagebash
titleMaster-koneella
helm install --name nginx-ingress --namespace nginx-ingress --set rbac.create=true,controller.kind=DaemonSet,controller.service.type=ClusterIP,controller.service.externalIPs="{91.105.252.81,91.105.252.82,91.105.252.83}" stable/nginx-ingress