Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hintalappuja voi tulostaa kahdessa eri koossa (6cm ja 9cm). Joskus viivakoodit tulostuvat liian pieninä, eivätkä kaikki viivakoodinlukijat pysty lukemaan niitä. Alla Google Chromen esimerkki: vasemmalla liian pieni tulostuskoko ja oikealla oikeankokoinen. Jos tulosteesi näyttää vasemmanpuoleiselta, kasvata punaisen nuolen osoittamaa lukua, kunnes viivakoodin viivat erottuvat selkeästi toisistaan, esim. luvusta 100 lukuun 150. Firefoxilla sivun skaalausta säädetään tulostusasetusten kohdasta Properties --> Advanced --> Scaling. Jos haluat pelata varman päälle, käytä vain 9cm viivakoodeja - ne ovat luotettavampia pienikokoisinakin. Huom: Eri tietokoneet ja selaimet käyttäytyvät eri tavalla. Jos tulosteesi näyttää valmiiksi oikeanpuoleiselta, tulostuskokoa ei tarvitse kasvattaa!

Manga, CD:t, pelit jne.

  • Aina kun mahdollista, teippaa hintalappu tasaiselle pinnalle tuotteen ulkokanteen.
  • Jos tuotteessa on mitään irrallisia osia kuten paperiset irtokannet, kannattaa muovittaa koko tuote. Irralliset osat repeytyvät ja hukkuvat helposti.
  • Jos tuotteessa on jo jokin oma viivakoodi, peitä se hintalapulla tai sijoita hintalappu selkeästi kauas toisesta viivakoodista. Tällöin toinen viivakoodi ei häiritse hintalapun viivakoodin lukemista.

...