Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tämä on Henkilötietolain 2. luvun 10 § mukainen rekisteriseloste Traconin tapahtumanhallintajärjestelmä Turskan Kompassin käyttäjärekisterille. Rekisteriseloste on laadittu 4. maaliskuuta 2014 ja päivitetty 3. toukokuuta 2015, ja sen on laatinut kohdassa 2 mainittu rekisterinpitäjän yhteyshenkilö.

...