Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Näihin kriteeriin osumattomia viestejä voi tarjota välitettäväksi, ja kriteerejä päivitetään sen mukaan. Postituslistan toimitus varaa oikeuden välittää, jättää välittämättä, muokata ja yhdistellä viestejä oman tapauskohtaisen harkintansa mukaan.

Concon-tiedotus

Note
titleTODO

Tulossa

Tätä listaa käytetään ainoastaan Concon-seminaarista tiedottamiseen.

Listan volyymi on 1 viesti per Concon-seminaari, noin 2–3 viestiä vuodessa.