Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: kirppu-tietojen päivitys

...

Järjestelmän nimi
Mistä löytyy 
Kuka tietää (varalla)Missä pyöriiMitä sillä tehdäänKuka ja miten sinne pääsee

Confluence
"Wiki" 

https://confluence.tracon.fi

(uudelleenohjaukset)
http://wiki.tracon.fi
http://wiki.hitpoint.tracon.fi

(mobiililaitteille)
http://m.wiki.tracon.fi 

(työvoimawiki)
http://tera.tracon.fi 

Siikakala

Japsu
Lmmz
Sandi
Jussi 

kurikka

Coniteawiki on Traconin conitean tärkein sisäinen tietopankki. Coniteawikin avulla kerrot muille coniiteille, missä tilassa vastuullasi olevat asiat ovat. Coniteawiki toimii myös arvokkaana dokumentaationa tulevien vuosien coniteoille.

Kun Traconin järjestelyiden yhteydessä puhutaan vain "wikistä" ilman sen tarkempia määreitä, tarkoitetaan yleensä traconin conitean wikialuetta. Traconin käytössä on myös muita wikialueita, kuten tämä jatkuvuuswiki, jota parhaillaan selailet.

Confluence on Atlassian-yrityksen tuottama valmisohjelmisto, jota Tracon käyttää erikseen anotulla, maksuttomalla nonprofit-lisenssillä.

Confluenceen kirjaudutaan Kompassin kautta Kompassi-tunnuksella.

Eri wikialueille on erilliset käyttöoikeudet. Esimerkiksi Traconin conitean wikialueelle pääsevät kulloisenkin conitean jäsenet. Osa wikialueista on julkisesti kaikkien luettavissa.

Pääsyoikeuksia eri wikialueille ja uusia wikialueita voi pyytää esimerkiksi Japsulta tai Siikalta.

Google Drive

Tracon-kansio
Tracon ry -kansio 

Japsu

Lmmz

 

Google Drivessä on paljon Traconin järjestelyitä koskevia Google Docs/Sheets -asiakirjoja ja Forms-lomakkeita, mm. Traconin budjetit 2012–2015, kävijäkyselyt ym.

(warning) EU-tuomioistuimen ns. turvasatamapäätöksen myötä Google Driven/Docsin/Sheetsin/ym. käyttö henkilötietojen käsittelyyn ja säilitykseen on kielletty. Esimerkiksi kaatajaisilmoittautuminen tulee jatkossa tehdä SurveyPalin tai jonkun muun Euroopassa sijaitsevan palvelun avulla.

Google-tunnuksilla.

Tracon-kansioon saavat pääsyn kaikki sitä tarvitsevat coniitit ilmoittamalla Google-tunnuksensa esim. Japsulle.

Tracon ry -kansioon pääsy on istuvan hallituksen jäsenillä.

Google Hangouts

https://hangouts.google.com

Japsu Conitean kokousten etäosallistuminen ym. videopuhelutarpeet.

Google-tunnuksilla.

Linkki conitean kokousten etäosallistumis-Hangouteihin lähetetään conitean sähköpostilistalle kokouksen aluksi.

Info-TV

https://infotv.tracon.fi

Japsunuoli

Tampere-talon käytävien inforuutujen sisältö tulee Traconin info-TV-järjestelmästä, jota päivitetään selainpohjaisen käyttöliittymän kautta.

Info-TV on Desuconin tarpeisiin Aarni "AKX" Koskelan tekemä avoimen lähdekoodin ohjelmisto, jonka Japsu on sovittanut Traconin käyttöön.

Conitea ja infon työntekijät pääsevät Info-TV:n muokkauskäyttöliittymään Kompassin kautta Kompassi-tunnuksella.

(warning) Linkki Tracon 2016:n info-TV:n muokkaukseen

Infokala
"Infoloki" 

https://infokala.tracon.fi

Japsunuoli

Infossa ja johtokeskuksessa kirjataan infolokiin kaikki tapahtuman aikana tapahtuneet merkittävät asiat. Lisäksi löytötavaroiden kirjaus tapahtuu myös infolokissa.

Infokala on Desuconin tarpeisiin Japsun tekemä avoimen lähdekoodin ohjelmisto, jonka Japsu on myös sovittanut Traconin käyttöön.

Conitea ja infon työntekijät pääsevät Infokalaan Kompassin kautta Kompassi-tunnuksella.

JIRA

https://jira.tracon.fi

Siikakala

Japsu
Lmmz
Sandi
Jussi 

kurikka

JIRA on erityisesti tekniikkatiimin käytössä oleva tiketöintijärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa keskeneräisistä ja odottavista tehtävistä.

JIRA on Atlassian-yrityksen tuottama valmisohjelmisto, jota Tracon käyttää erikseen anotulla, maksuttomalla nonprofit-lisenssillä.

Jiraan kirjaudutaan Kompassin kautta Kompassi-tunnuksella.

Eri projekteihin on erilliset käyttöoikeudet. Esimerkiksi Traconin vuosittaisiin projekteihin pääsevät silloisen conitean ja hallituksen jäsenet. Osa projekteista on julkisesti kaikkien selailtavissa.

Pääsyoikeuksia eri projekteille ja uusia projekteja voi pyytää esimerkiksi Japsulta tai Siikalta.

Kirppu

https://kirppu.tracon.fi

CodeZ

MaryjaneRaichan

kurikkanuoli

Kirpputorin kassa- ja ilmoittautumisjärjestelmä.

Kirppu on Traconin tarpeisiin CodeZin vetämän tiimin tuottama avoimen lähdekoodin ohjelmisto.

Kompassin kautta Kompassi-tunnuksella.

Kompassi

https://kompassi.eu

 

Japsu

Siika
CodeZ
Lmmz

(Desucon)
Hilzu
AKX 

neula

Tapahtumanhallintajärjestelmä Kompassi toteuttaa Traconille, Desuconille ja monille muille tapahtumille muun muassa työvoimanhallinta-, ohjelmakartta-, lipunmyynti-, badge- ja nimilistatyökaluita.

Kompassin ominaisuuksia on kuvailtu tarkemmin Kompassin wikialueella.

Lisäksi Kompassin käyttäjätunnus eli Kompassi-tunnus on conitiin henkilökohtainen käyttäjätunnus myös moniin muihin Traconin tietojärjestelmiin.

Kompassi on Japsun johtaman tiimin Traconin tarpeisiin tuottama avoimen lähdekoodin ohjelmisto.

Kompassiin kirjaudutaan Kompassi-tunnuksen käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kompassiin voi kirjautua myös Desuprofiilin avulla.

Kompassissa on useita tapahtumakohtaisia toimintoja, joilla on omat käyttöoikeutensa. Esimerkiksi

Käyttöoikeuksia Kompassin eri osa-alueille voi pyytää Japsulta. Niitä hallitaan ryhmäjäsenyyksien avulla.

 

MediaStash

mediastash.conikuvat.fi (SFTP)

Kyuu

Japsu
Elderx
Taino 

youzenIsojen mediatiedostojen säilytys (esim. video-originaalit). Tilaa useita teratavuja.Yhteiset käyttäjätunnukset. Käyttö SSH-protokollalla (SCP, SFTP).

Slack

https://traconfi.slack.com

Japsu

Siikakala

 

Slack on reaaliaikainen chat-palvelu, jota voi käyttää selaimella, mobiilisovelluksilla sekä työpöytäsovelluksilla. Tracon käyttää Slackia conitean, työvoiman ja ohjelmanjärjestäjien väliseen kommunikointiin.

Slack on kolmannen osapuolen tuottama palvelu, jota käytetään rajoitetulla maksuttomalla palvelupaketilla.

Slack on kolmannen osapuolen tuottama palvelu, johon on erilliset käyttäjätunnukset.

Käyttäjätunnuksen saaminen edellyttää kutsua, jonka kukin voi pyytää itsepalveluna Kompassin käyttöoikeudet-toiminnolla.

Traconin Slackiin pääsy on Traconin ja Hitpointin coniteoilla, hallituksilla, työvoimalla ja ohjelmanjärjestäjillä vuodesta 2015 alkaen. Pääsy Slackiin ei vanhene tai poistu.

Slackissa on kaikille käyttäjille avointen kanavien lisäksi yksityisiä keskusteluryhmiä, kuten Traconin conitean ryhmä conitea, Hitpointin conitean ryhmä hitpointconitea ja tekniikkatiimin ryhmä tekniikka, joihin kutsutaan erikseen ja joista poistetaan henkilöt joilla ei enää perustetta ryhmään kuulumiseen ole.

Stash

ftp://traconarc@ftp.tracon.fi

Kyuu

Japsu

youzenTiedostojen säilytykseen ja arkistointiin (esim. grafiikka, turvallisuussuunnitelmat).

Yhteiset käyttäjätunnukset. Käyttö FTP-protokollalla.

Katso Stash-sivu

Sähköpostialiakset

etunimi.sukunimi@tracon.fi
nick@tracon.fi 

Kyuu

(Kompassi)
Japsu 

sakatakiJokaiselle Traconin coniitille on luotu etunimi.sukunimi@tracon.fi-sähköpostiosoite sekä mahdollisesti nick@tracon.fi tai etunimi@tracon.fi. Kun edustat Traconia coniteatehtävissä, ilmoita sähköpostiosoitteeksesi tracon.fi-osoitteesi.Sähköpostialiakset päivittyvät automaattisesti Kompassista hyväksytyn coniteailmoittautumisen perusteella. Voit tarkistaa Kompassista, mitkä sähköpostialiakset sinulle on luotu, ja pyytää tarvittaessa muutoksia tai uusia aliaksia Japsulta tai Kyuulta.

Sähköpostilistat

http://mailman.animeunioni.org
conitea@tracon.fi 

ym.

Kyuu

(Kompassi)
Japsu 

sakataki

Tracon käyttää sähköpostilistoja conitean ja tiimien sisäiseen kommunikointiin ja tiedotukseen, sekä asiakaspalveluun.

Mailman on avoimen lähdekoodin valmisohjelmisto.

Conitean sähköpostilistalle conitea@tracon.fi / tracon11-conitea@mailman.animeunioni.org jäsenyys päivittyy automaattisesti Kompassista hyväksytyn coniteailmoittautumisen perusteella.

Jäsenyydet tiimien sähköpostilistoille pyydetään Postituslistat-sivulla kuvatun prosessin kautta.

(warning) Linkki Tracon 2016 -wikialueelle; päivitettävä kun Tracon 2016 ohi

TraContent
"Webbi" 

https://2016.tracon.fi
https://hitpoint.tracon.fi
https://ry.tracon.fi
https://blog.tracon.fi

Japsukurikka

Tracon Hitpointin (2015), Traconin (2016) ja Tracon ry:n julkisten web-sivujen sekä Traconin blogin sisällönhallinta.

TraContent on Traconin tarpeisiin Japsun tekemä avoimen lähdekoodin ohjelmisto.

TraContentiin kirjaudutaan Kompassin kautta Kompassi-tunnuksella.

Pääsy sivustoja muokkaamaan on Traconin ja Hitpointin istuvilla coniteoilla sekä Tracon ry:n hallituksella.

Käyttöoikeuksia TraContentiin voi pyytää Japsulta. Niitä hallitaan Kompassissa ryhmäjäsenyyksien avulla.

...