Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Matti "Same Teitoku" Leppäkoski/ Kulmacon Kumakumacon 2016 Työvoimavastaava

Marko "Lambda" Göös

...