Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

16.15-17.00
Suomalaiset conit ja ohjelma
Michael ”Tokushu” ”Toksuhu” Ikola

Paneeli conien ohjelmasta ja niiden muodoista. Katsaus niin kävijän kuin järjestäjänkin näkökulmasta, sekä ohjelma-esimerkkejä ulkomaalaisista coneista.

...