Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Konffaus Ansiblella (rooli prometheus). Pyörii Monokkelilla. Dockeroitu.

Code Block
languagebash
titleYhden instanssin kaikkien aikasarjojen poistaminen
collapsetrue
monokkeli$ curl -X DELETE -g 'http://localhost:8010/api/v1/series?match[]={instance="qb3.tracon.fi:9100"}'

 

Alertmanager

Alertmanagerin graafisesta käyttöliittymästä käsin näkee tämänhetkiset hälytykset. Niitä voi myös hiljentää.

...