Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info
titleEi toiminnassa

Se rupes syömään ihan hetskuna muistia niin mä tapoin sen. Seuraavalla kertaa sille vois virittää TimescaleDB:n tmv. longterm storagen, josko se ei sillon kiukuttelis.


Traconin tietojärjestelmien monitorointiratkaisu perustuu Prometheus-järjestelmään. Useimmat järjestelmän komponenteista pyörivät Monokkelilla, joka on valvonta- ja hallintatyökaluille tarkoitettu palvelin.

...

Code Block
languagebash
titleYhden instanssin kaikkien aikasarjojen poistaminen
collapsetrue
monokkeli$ curl -X DELETE -g 'http://localhost:8010/api/v1/series?match[]={instance="qb3.tracon.fi:9100"}'

...


Alertmanager

Alertmanagerin graafisesta käyttöliittymästä käsin näkee tämänhetkiset hälytykset. Niitä voi myös hiljentää.

...