Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Näiden uudistusten seurauksena etusivu täytyisi suunnitella muutenkin uudestaan. Ehdotan, että infoteksti siirrettäisiin Kompassin etusivun loppuun, jolloin jos uusi tapahtuma tai henkilö haluaa Kompassin käyttöönsä, hän löytää kuitenkin yleistiedot etusivulta, mutta sivu palvelee paremmin aktiivikäyttäjää. Samalla tapahtumille täytyy luoda uusi malli, yksi mahdollinen esimerkki mockupissa.

Mockup-kommentit

Loginin jälkeinen "own box" jossa käyttäjän data linkkeineen on ehdottomasti korkein prioriteetti käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Infoteksti voidaan siirtää esimerkiksi footeriin, joka expandaa vasta scrollattaessa sivu alas asti. Nyt mockupeissa on kaksi versiota, joista ensimmäisessä (v2) haut lajitellaantyypin mukaan ja herossa pyörii koko ajan aktiivisten tapahtumien virta. Toisessa (v3) taas jokainen tapahtuma saa oman heronsa, jossa on tapahtumarelevantti informaatio.

 

View file
nameKompassi fp mockup v2.pdf
height250
View file
nameKompassi fp mockup v2v3.pdf
height250