Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
languagebash
titlepiilossa
# eka on hyvä käydä ottaas täys varmuuskopio piilossa vanhalla versiolla
sudo -u barman barman backup siilo
 
# ja asentaas uuden version clientit ku vanhat ei oo yhteensopivia uuden serverin kanssa
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install postgresql-client-11

...

Code Block
languagebash
titlepiilossa
# TODO Sit pitäis vielä suostutella Barman jatkamaan varmuuskopiointia uudesta versiosta. Höhö lol mitenhän se tehdään.
sudo -iu barman
cd /var/lib/barman
mv siilo siilo-10
barman cron
barman switch-wal siilo
 
# Sit iteroidaan kunnes kaikki FAILEDit muuttuu OK:ks
barman status siilo
 
# Otetaan täys backup uudesta versiosta
barman backup siilo
 
# Lopuks hyvä tarkastaa vielä kaikki
for cmd in check status replication-status; do barman $cmd siilo; done