Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Code Block
languagebash
themeMidnight
titlepiilossa
sudo -u barman barman check siilo								# onko kaikki hyvin?
sudo -u barman barman backup siilo								# tee base-varmuuskopio
sudo -u barman barman list-backup siilo							# listaa varmuuskopiot
sudo -u barman barman recover siilo 20170902T162930 /tmp/foo 	# palauta varmuuskopio annettuun sijaintiin

Siilo räjähti – Paniikkipalautus Nuolelle

Case: Siilo katosi maan päältä. Piilo toimii, varmuuskopiot tallessa. Hoida tietokannan ajantasaisin tila vaan johonkin jossa conikuvat.fi pääsee käsiksi siihen.

Järjestä barman@piilolle SSH-pääsy Nuolelle esim. omalle käyttäjätunnuksellesi (oma avain barman@piilon authorized_keysiin ja ssh -A barman@piilo).

Code Block
languagebash
barman@piilo $ barman recover siilo 20181025T093714 --remote-ssh-command 'ssh japsu@nuoli.tracon.fi' /home/japsu/main
root@nuoli # curl https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -
root@nuoli # cat > /etc/apt/sources.list/pgdg.list << EOF
deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ xenial-pgdg main
EOF
root@nuoli # apt update && apt install postgresql-11
root@nuoli # rm -rf /var/lib/postgresql/11/main
root@nuoli # mv /home/japsu/main /var/lib/postgresql/11/
root@nuoli # chown -R postgres:postgres /var/lib/postgresql/11/main
root@nuoli # cat >> /etc/postgresql/11/main/pg_hba.conf << EOF

# docker bridge
host  all       all       172.17.0.1/16      md5
EOF
root@nuoli # cat >> /etc/postgresql/11/main/postgresql.conf << EOF
listen_address = '*'
root@nuoli # sudo ufw allow from 172.17.0.1/16 to any port 5433
root@nuoli # service postgresql start

Nyt voikin sit muuttaa Ansiblesta esim. edegal_postgresql_hostname = nuoli.tracon.fi:5433 ja deplata.

Tiettyyn ajanhetkeen palaaminen varmuuskopiosta

...