Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
languagebash
titleMaster-koneella
helm install --name nginx-ingress --namespace nginx-ingress --set rbac.create=true,controller.kind=DaemonSet,controller.service.type=ClusterIP,controller.service.externalIPs="{91.105.252.81,91.105.252.82,91.105.252.83}" stable/nginx-ingress

kubectl get all -n nginx-ingress

Podin nimeltä tiller-deploy pitäisi nousta sinne hiljakseen.

cert-manager

webhook.enabled=false tarvitaan, koska K3s:stä puuttuu joku kokeellinen rajapinta jota cert-damager haluais muuten käyttää. Vaikutus on vissiin se, että cert-damagerin CRD:itä ei validoida applytessä tjsp.

Code Block
languagebash
titleMaster-koneella
helm install --name cert-manager --namespace cert-manager --version v0.9.1 --set webhook.enabled=false jetstack/cert-manager
kubectl get all -n cert-manager

Seuraavaksi konffataan ClusterIssuer jota käytetään myöhemmin ingress-resurssien serttien tilaamiseen. Konffitiedosto roles/k3s-server/kubernetes/cert-manager-cluster-issuer.yaml löytyy reposta.

Code Block
languagebash
titleMaster-koneella
kubectl apply -f roles/k3s-server/kubernetes/cert-manager-cluster-issuer.yaml