Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Esimerkkiä siitä miten CephFS mountataan konttiin voi kurkata vaikka Kompassista tai Edegalista (Conikuvat.fi:stä), polut defaults.in.ymlstaging.in.yml ja sovelluksennimi/deployment.in.yml. TL;DR kirjoitushetkellä Rook ei vielä tue CephFS:n dynaamista provisointia, joten käytetään PVC:n asemesta flexVolumeja.

Ceph Toolbox

Ceph Toolbox on kontti, johon on asennettuna tarpeelliset työkalut ja salaisuudet Ceph-klusterin tökkimiseksi.

...