Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Note
titleKuuletko tuon hurisevan äänen? Se on lähestyvä tähtilaiva!

Cephillä on turhan järeät rautavaatimukset meidän käyttöön. Qb käyttää nykyään Longhornia Rook+Cephin asemesta, ja tämä sivu on säilytetty lähinnä historiallisesta mielenkiinnosta.


QB-klusterin storage-ratkaisuna käytetään Rookia ja Cephiä. Rook on operaattoripohjainen storage-hallintaväline, joka hallinnoi Ceph-tallennusjärjestelmän konfiguraatiota. Ceph tarjoaa block-, object- ja tiedostojärjestelmämuotoista tallennusta josta ensisijaisesti käytetään tiedostojärjestelmää (CephFS).

...