Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kompassin tärkeimmät osat ovat työvoiman hallintaohjelman hallinta ja lippukauppa. Nämä moduulit ovat kytkettävissä tapahtumakohtaisesti päälle ja pois, eli Kompassia käyttävän tapahtuman ei välttämättä tarvitse käyttää näitä kaikkia.

Työvoiman hallinta

Gallery
includeLabeltyövoima

Kompassi sisältää työvoimanhallintajärjestelmän, jossa tapahtuman vapaaehtoistyöntekijät ilmoittautuvat tapahtumaan ja jonka avulla tapahtuman työvoimatiimi suunnittelee ja koordinoi vapaaehtoistyövoiman toimintaa tapahtumassa.

...