Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tracon ry:n toimihenkilöitä vuonna 2014 2015 ovat Tracon 9 X -tapahtuman järjestäjät eli conitean jäsenet. Katso ajantasainen listaus toimihenkilöistä Tracon 9 sekä Tracon Hitpoint 2015 -tapahtuman kotisivuiltajärjestäjät. Listaus löytyy tapahtumien sivuilta.