Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Finncon-Animecon 2011:ssä Turussa oli paljon tapahtumien järjestämistä käsittelevää ns. metaohjelmaa. Siksi tapahtuma nimettiin takautuvasti humoristisesti Concon 54:ksi. Varsinaista Concon 54:ttä ää ei ole koskaan järjestetty.

...