Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Minkä nimisissä tiloissa tapahtumapaikalla järjestetään ohjelmaa, ja minkä näistä haluatte näkyvän ohjelmakartassa?

Tämän perusteella tuotan ohjelmanhallintaan sisällön alasvetovalikolle, josta ohjelman tila (huone, luentosali tmv.) valitaan, sekä luon ohjelmakartan perusasettelun.

Mihin ohjelmatyyppeihin tapahtuman ohjelma jakautuu?

...