Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Tärkeimmät wikisivut
 • Wikin puurakenne
 • Sivun nimeämiskäytäntö

Wikisivun muokkaaminen

 • Uuden sivun luominen
  • Create-napin sijainti
  • Uusi sivu tulee sen sivun alasivuksi, jota parhaillaan tarkastelet
  • Käytettävä sivupohja
 • Olemassaolevan sivun muokkaaminen
 • Perusmuotoilut
 • Hyödyllisiä oikoteitä
 • Hyödyllisimmät makrot
  • Children Display
  • Info, Note, Warning
  • Code Block
  • Excerpt

...