Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Tarvekyselyn etuajan hienosäätö.

...

Kirppu järjestelmä juuri sinun coniisi?

  • Ilmoita ajoissa (väh. 2kk etukäteen1.5kk ennen suunniteltua rekisteröinnin avaamista) tarpeistasi ottamalla yhteyttä kirpputori@tracon.fi. Jos et ole aiemmin järjestänyt conikirpputoria, tässä kohtaa oletetaan sinun lukeneen alla oleva "lyhyt" lista conikirpputorin pyörittämisestä.
  • Kirppuohjelmisto tarvitsee pyöriäkseen webbipalvelimen, vähintään yhden kassapäätteen (jonkinlainen tietokone jossa on selain), sekä viivakoodilukijan. Kirppu on python sovellus ja se tulisi osata itse asentaa ohjeiden mukaan.
  • Conikohtaisen ohjeistuksen kirjoittaminen, järjestelmän pystytys ja ilmoittautumisen avaaminen on järjestettävä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Lisäksi kassaohjelman käyttö voi vaatia koulutusta kassahenkilöille ennen itse tapahtumaa. Huomioi nämä vaatimukset ja haluttu ilmoittautumisaika pyyntöä tehdessäsi!

...