Traconin tietojärjestelmät

Loppukäyttäjille näkyvät tietojärjestelmät

Järjestelmän nimi
Mistä löytyy 
Kuka tietää (varalla)Missä pyöriiMitä sillä tehdäänKuka ja miten sinne pääsee

Confluence
"Wiki" 

https://confluence.tracon.fi

(uudelleenohjaukset)
http://wiki.tracon.fi
http://wiki.hitpoint.tracon.fi

(mobiililaitteille)
http://m.wiki.tracon.fi 

(työvoimawiki)
http://tera.tracon.fi 

Siikakala

Japsu
Lmmz
Sandi
Jussi 

kurikka

Coniteawiki on Traconin conitean tärkein sisäinen tietopankki. Coniteawikin avulla kerrot muille coniiteille, missä tilassa vastuullasi olevat asiat ovat. Coniteawiki toimii myös arvokkaana dokumentaationa tulevien vuosien coniteoille.

Kun Traconin järjestelyiden yhteydessä puhutaan vain "wikistä" ilman sen tarkempia määreitä, tarkoitetaan yleensä traconin conitean wikialuetta. Traconin käytössä on myös muita wikialueita, kuten tämä jatkuvuuswiki, jota parhaillaan selailet.

Confluence on Atlassian-yrityksen tuottama valmisohjelmisto, jota Tracon käyttää erikseen anotulla, maksuttomalla nonprofit-lisenssillä.

Confluenceen kirjaudutaan Kompassin kautta Kompassi-tunnuksella.

Eri wikialueille on erilliset käyttöoikeudet. Esimerkiksi Traconin conitean wikialueelle pääsevät kulloisenkin conitean jäsenet. Osa wikialueista on julkisesti kaikkien luettavissa.

Pääsyoikeuksia eri wikialueille ja uusia wikialueita voi pyytää esimerkiksi Japsulta tai Siikalta.

Google Drive

Tracon-kansio
Tracon ry -kansio 

Japsu

Lmmz


Google Drivessä on paljon Traconin järjestelyitä koskevia Google Docs/Sheets -asiakirjoja ja Forms-lomakkeita, mm. Traconin budjetit 2012–2015, kävijäkyselyt ym.

(warning) EU-tuomioistuimen ns. turvasatamapäätöksen myötä Google Driven/Docsin/Sheetsin/ym. käyttö henkilötietojen käsittelyyn ja säilitykseen on kielletty. Esimerkiksi kaatajaisilmoittautuminen tulee jatkossa tehdä SurveyPalin tai jonkun muun Euroopassa sijaitsevan palvelun avulla.

Google-tunnuksilla.

Tracon-kansioon saavat pääsyn kaikki sitä tarvitsevat coniitit ilmoittamalla Google-tunnuksensa esim. Japsulle.

Tracon ry -kansioon pääsy on istuvan hallituksen jäsenillä.

Google Hangouts

https://hangouts.google.com

Japsu
Conitean kokousten etäosallistuminen ym. videopuhelutarpeet.

Google-tunnuksilla.

Linkki conitean kokousten etäosallistumis-Hangouteihin lähetetään conitean sähköpostilistalle kokouksen aluksi.

Info-TV

https://infotv.tracon.fi

Japsunuoli

Tampere-talon käytävien inforuutujen sisältö tulee Traconin info-TV-järjestelmästä, jota päivitetään selainpohjaisen käyttöliittymän kautta.

Info-TV on Desuconin tarpeisiin Aarni "AKX" Koskelan tekemä avoimen lähdekoodin ohjelmisto, jonka Japsu on sovittanut Traconin käyttöön.

Conitea ja infon työntekijät pääsevät Info-TV:n muokkauskäyttöliittymään Kompassin kautta Kompassi-tunnuksella.

(warning) Linkki Tracon 2016:n info-TV:n muokkaukseen

Infokala
"Infoloki" 

https://infokala.tracon.fi

Japsunuoli

Infossa ja johtokeskuksessa kirjataan infolokiin kaikki tapahtuman aikana tapahtuneet merkittävät asiat. Lisäksi löytötavaroiden kirjaus tapahtuu myös infolokissa.

Infokala on Desuconin tarpeisiin Japsun tekemä avoimen lähdekoodin ohjelmisto, jonka Japsu on myös sovittanut Traconin käyttöön.

Conitea ja infon työntekijät pääsevät Infokalaan Kompassin kautta Kompassi-tunnuksella.

JIRA

https://jira.tracon.fi

Siikakala

Japsu
Lmmz
Sandi
Jussi 

kurikka

JIRA on erityisesti tekniikkatiimin käytössä oleva tiketöintijärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa keskeneräisistä ja odottavista tehtävistä.

JIRA on Atlassian-yrityksen tuottama valmisohjelmisto, jota Tracon käyttää erikseen anotulla, maksuttomalla nonprofit-lisenssillä.

Jiraan kirjaudutaan Kompassin kautta Kompassi-tunnuksella.

Eri projekteihin on erilliset käyttöoikeudet. Esimerkiksi Traconin vuosittaisiin projekteihin pääsevät silloisen conitean ja hallituksen jäsenet. Osa projekteista on julkisesti kaikkien selailtavissa.

Pääsyoikeuksia eri projekteille ja uusia projekteja voi pyytää esimerkiksi Japsulta tai Siikalta.

Kirppu

https://kirppu.tracon.fi

CodeZ

Raichan

nuoli

Kirpputorin kassa- ja ilmoittautumisjärjestelmä.

Kirppu on Traconin tarpeisiin CodeZin vetämän tiimin tuottama avoimen lähdekoodin ohjelmisto.

Kompassin kautta Kompassi-tunnuksella.

Kompassi

https://kompassi.eu


Japsu

Siika
CodeZ
Lmmz

(Desucon)
Hilzu
AKX 

neula

Tapahtumanhallintajärjestelmä Kompassi toteuttaa Traconille, Desuconille ja monille muille tapahtumille muun muassa työvoimanhallinta-, ohjelmakartta-, lipunmyynti-, badge- ja nimilistatyökaluita.

Kompassin ominaisuuksia on kuvailtu tarkemmin Kompassin wikialueella.

Lisäksi Kompassin käyttäjätunnus eli Kompassi-tunnus on conitiin henkilökohtainen käyttäjätunnus myös moniin muihin Traconin tietojärjestelmiin.

Kompassi on Japsun johtaman tiimin Traconin tarpeisiin tuottama avoimen lähdekoodin ohjelmisto.

Kompassiin kirjaudutaan Kompassi-tunnuksen käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kompassiin voi kirjautua myös Desuprofiilin avulla.

Kompassissa on useita tapahtumakohtaisia toimintoja, joilla on omat käyttöoikeutensa. Esimerkiksi

Käyttöoikeuksia Kompassin eri osa-alueille voi pyytää Japsulta. Niitä hallitaan ryhmäjäsenyyksien avulla.


MediaStash

mediastash.conikuvat.fi (SFTP)

Kyuu

Japsu
Elderx
Taino 

youzenIsojen mediatiedostojen säilytys (esim. video-originaalit). Tilaa useita teratavuja.Yhteiset käyttäjätunnukset. Käyttö SSH-protokollalla (SCP, SFTP).

Slack

https://traconfi.slack.com

Japsu

Siikakala


Slack on reaaliaikainen chat-palvelu, jota voi käyttää selaimella, mobiilisovelluksilla sekä työpöytäsovelluksilla. Tracon käyttää Slackia conitean, työvoiman ja ohjelmanjärjestäjien väliseen kommunikointiin.

Slack on kolmannen osapuolen tuottama palvelu, jota käytetään rajoitetulla maksuttomalla palvelupaketilla.

Slack on kolmannen osapuolen tuottama palvelu, johon on erilliset käyttäjätunnukset.

Käyttäjätunnuksen saaminen edellyttää kutsua, jonka kukin voi pyytää itsepalveluna Kompassin käyttöoikeudet-toiminnolla.

Traconin Slackiin pääsy on Traconin ja Hitpointin coniteoilla, hallituksilla, työvoimalla ja ohjelmanjärjestäjillä vuodesta 2015 alkaen. Pääsy Slackiin ei vanhene tai poistu.

Slackissa on kaikille käyttäjille avointen kanavien lisäksi yksityisiä keskusteluryhmiä, kuten Traconin conitean ryhmä conitea, Hitpointin conitean ryhmä hitpointconitea ja tekniikkatiimin ryhmä tekniikka, joihin kutsutaan erikseen ja joista poistetaan henkilöt joilla ei enää perustetta ryhmään kuulumiseen ole.

Stash

ftp://traconarc@ftp.tracon.fi

Kyuu

Japsu

youzenTiedostojen säilytykseen ja arkistointiin (esim. grafiikka, turvallisuussuunnitelmat).

Yhteiset käyttäjätunnukset. Käyttö FTP-protokollalla.

Katso Stash-sivu

Sähköpostialiakset

etunimi.sukunimi@tracon.fi
nick@tracon.fi 

Kyuu

(Kompassi)
Japsu 

sakatakiJokaiselle Traconin coniitille on luotu etunimi.sukunimi@tracon.fi-sähköpostiosoite sekä mahdollisesti nick@tracon.fi tai etunimi@tracon.fi. Kun edustat Traconia coniteatehtävissä, ilmoita sähköpostiosoitteeksesi tracon.fi-osoitteesi.Sähköpostialiakset päivittyvät automaattisesti Kompassista hyväksytyn coniteailmoittautumisen perusteella. Voit tarkistaa Kompassista, mitkä sähköpostialiakset sinulle on luotu, ja pyytää tarvittaessa muutoksia tai uusia aliaksia Japsulta tai Kyuulta.

Sähköpostilistat

http://mailman.animeunioni.org
conitea@tracon.fi 

ym.

Kyuu

(Kompassi)
Japsu 

sakataki

Tracon käyttää sähköpostilistoja conitean ja tiimien sisäiseen kommunikointiin ja tiedotukseen, sekä asiakaspalveluun.

Mailman on avoimen lähdekoodin valmisohjelmisto.

Conitean sähköpostilistalle conitea@tracon.fi / tracon11-conitea@mailman.animeunioni.org jäsenyys päivittyy automaattisesti Kompassista hyväksytyn coniteailmoittautumisen perusteella.

Jäsenyydet tiimien sähköpostilistoille pyydetään Postituslistat-sivulla kuvatun prosessin kautta.

(warning) Linkki Tracon 2016 -wikialueelle; päivitettävä kun Tracon 2016 ohi

TraContent
"Webbi" 

https://2016.tracon.fi
https://hitpoint.tracon.fi
https://ry.tracon.fi
https://blog.tracon.fi

Japsukurikka

Tracon Hitpointin (2015), Traconin (2016) ja Tracon ry:n julkisten web-sivujen sekä Traconin blogin sisällönhallinta.

TraContent on Traconin tarpeisiin Japsun tekemä avoimen lähdekoodin ohjelmisto.

TraContentiin kirjaudutaan Kompassin kautta Kompassi-tunnuksella.

Pääsy sivustoja muokkaamaan on Traconin ja Hitpointin istuvilla coniteoilla sekä Tracon ry:n hallituksella.

Käyttöoikeuksia TraContentiin voi pyytää Japsulta. Niitä hallitaan Kompassissa ryhmäjäsenyyksien avulla.

Syncthing
Ison salin tiedostojen synkronointi

Sivis

Kyuu

Athena2 (B2 ry)

Ison salin tiedostojen jako, esim. AMV:t, cosplayn taustakappaleet, diat, valo-ohjeet. Suurehko datamäärä, 50-100 GB yhden tapahtuman osalta. 

Syncthingiä käytetään useimmiten Synctrayzor-nimisellä ohjelmalla (Windows). Se toimii pitkälti kuten Dropbox tai Onedrive, mutta tietoa ei tallenneta Suomen ulkopuolelle, eikä siinä ole kokorajaa.

  1. Asenna Synctrayzor → Actions → Show ID
  2. Ilmoita ID ison salin vastaavalle 

Tarpeen vaatiessa myös muita jakoja kuin iso sali voidaan tehdä.

Tausta- ja tukijärjestelmät (eivät näy loppukäyttäjille)

Järjestelmän nimi
Mistä löytyy 
Kuka tietää
(varalla) 
Missä pyöriiMitä sillä tehdäänKuka ja miten sinne pääsee

AtlaSSO

https://atlasso.tracon.fi

Japsuneula

AtlaSSO on sovitin Atlassian Crowdin ja Kompassin välillä. Atlassian Crowd luottaa evästeiden eli cookieiden siirtymiseen verkkotunnusten välillä.

Koska Kompassi sijaitsee eri verkkotunnuksessa (kompassi.eu) kuin Confluence ja JIRA (confluence.tracon.fi, jira.tracon.fi), Kompassi ei pysty asettamaan Confluencelle ja JIRAlle näkyviä evästeitä. Siksi Crowd-evästeiden hallinta on ulkoistettu Kompassista AtlaSSOon.

AtlaSSO on Traconin tarpeisiin Japsun tekemä avoimen lähdekoodin ohjelmisto.

Ei loppukäyttäjälle näkyviä toimintoja.

admins-ryhmään kuuluvat pääsevät tarvittaessa hallintakäyttöliittymään.

Barman
"Piilo"
Japsupiilo

Barman on PostgreSQL-tietokantojen varmuuskopiointijärjestelmä. Sitä saatetaan joskus kutsua myös palvelinnimensä Piilo mukaisesti.

Lue lisää sivulta Tietokannat.

Ansiblella levitetyt admin-tunnukset.

Crowd

https://crowd.tracon.fi

Japsu
Lmmz
kurikka

Crowd on identiteetinhallintajärjestelmä, jota käytetään Atlassianin tuotteiden (Confluence ja JIRA) kertakirjautumisen toteuttamiseen.

Confluence on Atlassian-yrityksen tuottama valmisohjelmisto, jota Tracon käyttää erikseen anotulla, maksuttomalla nonprofit-lisenssillä.

Ei loppukäyttäjälle näkyviä toimintoja.

crowd-administrators-ryhmään kuuluvat pääsevät tarvittaessa hallintakäyttöliittymään.

Jenkins

https://jenkins.tracon.fi

JapsumonokkeliContinuous Integration -järjestelmä. Vastaa ensisijaisesti siitä, että kun kehittäjä pushaa committeja githubiin, koodille ajetaan testit ja testien onnistuessa uusi koodi päivitetään tuotantoon.

Ei loppukäyttäjille näkyviä toimintoja.

Erilliset käyttäjätunnukset, joita voi kysellä Japsulta. Kompassi-integraatio tulossa… Joskus.

Slack-IRC

Irkkisilta

Japsu

Siikakala

nuoli

Irkkisilta yhdistää tiettyjä irkkikanavia vastaaviin Slack-kanaviin.

Irkkisilta perustuu kolmannen osapuolen tuottamaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoon.

Ei loppukäyttäjälle näkyviä toimintoja.


Vanhentuneet ja käytöstä poistuneet järjestelmät

Järjestelmän nimi
Mistä löytyy 
Kuka tietää
(varalla) 
Mitä sillä tehtiinKuka ja mitä sinne pääsee

Jyrä

https://jyra.tracon.fi

CodeZ 

Kompassia edeltävä työvoimanhallintajärjestelmä.

Arkistoitu vanhojen työvoimailmojen säilyttämistä varten.

Jyrä on CodeZin Traconin tarpeisiin tekemä avoimen lähdekoodin ohjelmisto.

Aniki-tunnuksella.

Kysy CodeZilta.

Moukari
Jousi
FreeIPA

https://ipa.tracon.fi

Sandi

Japsu

Aiemmin Moukari ja myöhemmin Jousi oli tietokone, joka oli vastuussa Traconin käyttäjätunnustietokannasta, ja samalla tämän tietokannan nimi. Moukari/Jousi oli toteutettu Red Hatin FreeIPA-ohjelmistolla. Moukari vastasi Kompassi-tunnusten salasanojen tarkistuksesta sekä ryhmäjäsenyyksistä.

FreeIPA on Red Hat -yrityksen tuottama avoimen lähdekoodin valmisohjelmisto.

FreeIPA on sittemmin poistettu käytöstä Kompassissa. Moukari on ajettu alas, ja Jousi ajetaan alas kunhan palvelimet saadaan päivitettyä.

Ei loppukäyttäjälle näkyviä toimintoja.

admins-ryhmään kuuluvat pääsevät tarvittaessa hallintakäyttöliittymään.

(warning) Moukarin web-käyttöliittymän käyttäminen antaa aina suojausvaroituksen kelvottomasta varmenteesta. Tämä johtuu siitä, että FreeIPA väen vängällä haluaa allekirjoittaa itse oman varmenteensa. Diilaa sen kanssa.


SurveyPal

https://my.surveypal.com

Japsu Surveypal on kysely- ja lomaketyökalu, jolla voidaan toteuttaa mm. ilmoittautumislomakkeita ja kävijäkyselyitä. Surveypal korvaa Google Formsin, jota EU-tuomioistuimen ns. turvasatamapäätöksen vuoksi ei ole enää sallittua käyttää eurooppalaisten henkilötietojen keräämiseen.

SurveyPal on kolmannen osapuolen tuottama palvelu, jota käytetään rajoitetulla maksuttomalla palvelupaketilla.

SurveyPaliin on erilliset käyttäjätunnukset. Kyselyitä on mahdollista jakaa käyttäjätunnusten välillä.

Pora

https://pora.tracon.fi

Japsu

Vanha intranet. Wiki ja tiketöintijärjestelmä.

Arkistoitu vanhojen tikettien ja wikien säilyttämistä varten.

Redmine on avoimen lähdekoodin valmisohjelmisto.

Pora-tunnuksella.

Yhteiset tunnukset Wanhat wikit -sivulla.

Palvelimet

Aka "mitä noi "missä pyörii"-kohdassa olevat jutut tarkoittaa

Ks. Palvelimet

  • No labels