You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Lippukauppa ja e-liput

Montako e-lipputilausta on lunastettu tiettynä päivänä

python manage.py shell
from lippukala.models import Order
from dateutil.tz import tzlocal
from datetime import datetime
 
tz = tzlocal()
loerdag_start = datetime(2015, 9, 5, 0, 0, 0, tzinfo=tz)
soendag_start = datetime(2015, 9, 6, 0, 0, 0, tzinfo=tz)

Order.objects.filter(code__used_on__gte=loerdag_start, code__used_on__lt=soendag_start).distinct().count()
# 2600 

Lunastettujen koodien määrä per minuutti tietyllä aikavälillä

SELECT date_trunc('minutes', used_on) as ts, count(order_id) FROM lippukala_code 
WHERE used_on between '2015-09-05 00:07:00'::timestamp AND '2015-09-05 14:00:00'::timestamp 
GROUP BY ts ORDER BY ts;

Lunastettujen tilausten määrä per minuutti tietyllä aikavälillä

SELECT date_trunc('minutes', used_on) as ts, count(*) FROM lippukala_order o, lippukala_code c
WHERE o.id=c.id AND c.used_on between '2015-09-05 00:07:00'::timestamp AND '2015-09-05 14:00:00'::timestamp 
GROUP BY ts ORDER BY ts;

Ohjelmanumerot, joista puuttuu ohjelmanjärjestäjän sähköpostiosoite

python manage.py shell
from programme.models import Programme
for programme in Programme.objects.filter(category__event__slug='traconx', programmerole__person__email='').distinct():
    print programme.title
  • No labels