Simppeleitä uudelleenohjauksia pystyy tekemään ilman omaa backendiä käyttäen klusteriin jo konfiguroitua nginx ingress controlleria. Jippona on käyttää annotaatiota nginx.ingress.kubernetes.io/temporal-redirect yhdessä default-backendin kanssa (koska ingressille on pakko antaa jokin backend).

Esimerkissä konfiguroidaan osoite http://tracontent-dev.tracon.fi uudelleenohjaamaan osoitteeseen https://tracon.fi.

(question) TODO: TLS? LetsEncrypt?

 

apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
 name: tracontent
 annotations:
  nginx.ingress.kubernetes.io/temporal-redirect: https://tracon.fi
spec:
 rules:
  - host: tracontent-dev.tracon.fi
   http:
    paths:
     - backend:
       serviceName: default-backend
       servicePort: 80


 • No labels