Japsu kehittelee tällä sivulla tuotteistettua ns. Conikuvat.fi-tapahtuman mallia, joka on tarkoitettu valokuvausvastaavan työkaluksi tapahtuman valokuvauksen suunnittelussa ja järjestämisessä. Dokumentti toimii pohjana ns. vastaavasuunnitelmalle, jonka valokuvausvastaava esittää tapahtumalle sen tarpeisiin räätälöitynä. Dokumentin tavoitteena on tuotteistaa tapahtumavalokuvausta sellaiseen pisteeseen, että tapahtumavalokuvauksessa onnistuminen onnistuu vähemmällä työmäärällä ja stressillä ja kaikilla sidosryhmillä on toisiaan vastaavat odotukset.

Yleiset periaatteet

Kuvien nopea julkaisu

Tapahtuman osallistujien yksityisyyden kunnioittaminen

Valokuvaajan tekijänoikeuksien kunnioittaminen

Yleis- ja ohjelmakuvaamisen kattavuuden johtaminen

Yleiskuvaajien johtaminen on ratkaisevan tärkeää sen suhteen, mitä kuvauskohteita kuviin päätyy. Jos kuvaajille ei tarjoa valmista palettia kuvattavia kohteita, he kuvaavat omia kiinnostuksen kohteitaan ja sitä mitä on helppoa ja mukavaa kuvata. Tämä ei aina korreloi tapahtuman edun kanssa. Tapahtuman etu on edustava yleiskuvien kattavuus sekä taiteellisesti ja teknisesti laadukkaat markkinointikelpoiset yleiskuvat.

Kuvien pitkäaikainen arkistointi

Mitä valokuvataan

Kukin Conikuvat.fi-tapahtuma hyödyntää yhtä tai useampaa näistä moduuleista. Lisäksi tapahtumissa voi olla tapahtumakohtaisia erityistarpeita, jotka eivät välttämättä osu mihinkään näistä moduuleista.

Yleis- ja ohjelmakuvaus

Yleis- ja ohjelmakuvauksen tavoitteena on

 1. dokumentoida tapahtuman tunnelmaa ja sisältöä muistoksi tapahtuman osallistujille ja järjestäjille, sekä
 2. tuottaa tapahtuman markkinoinnin ja viestinnän käyttöön edustavia, teknisesti onnistuneita ja taiteellisesti ansiokkaita kuvia.

Yleis- ja ohjelmakuvausta suorittavat yleiskuvaajat (Desucon: Desukuvaajat), joille tämä on ensisijainen työvoimatehtävä.

Yleis- ja ohjelmakuvaajille ei anneta työvuoroja, vaan heidän odotetaan kuvaavan tapahtumaa sekä käsittelevän ja julkaisevan kuviaan omaan tahtiinsa tapahtumaan osallistumisensa lomassa.

Studiokuvaus

Studiokuvauksen tavoitteena on tarjota osallistujille korkeatasoisia potretteja muistoksi tapahtumasta ja dokumentaatioksi asustaan. Lisäksi studiokuvaus palvelee cosplaykisojen järjestäjiä kilpailuihin liittyvissä kuvatarpeissa. Kuvausstudioita voi olla yksi tai useampia ja ne voivat olla jaettu esimerkiksi käyttötarkoituksen tai kohderyhmän mukaan. Tyypillinen jako vilkkaassa tapahtumassa on cosplaykisaajien ohjaaminen erilliselle kuvauspisteelle, ns. bäkkäristudioon, joka palvelee ainoastaan cosplaykisaajia heidän aikatauluunsa sopivin aukioloajoin.

Studiokuvausta suorittaa kuvauspistetiimi, joille studiokuvaus on ensisijainen työvoimatehtävä. Kuvauspistetiimiin kuuluu studiokuvaajia ja -ohjaajia. Studio-ohjaajien tehtävänä on avustaa kuvaajaa sekä kulloinkin kuvattavana olevaa henkilöä tarjoten tälle tarvittaessa omaa taiteellista näkemystään erityisesti hahmoon ja asuun sopivaa poseerausta koskevissa kysymyksissä. Studiokuvaaja ja -ohjaaja toimivat pääsääntöisesti työparina eli kussakin studiossa on jatkuvasti vuorossa sekä kuvaaja että ohjaaja.

Photoshootit

Photoshoottien tavoitteena on …

Toisin kuin yleis- ja ohjelmakuvaus sekä studiokuvaus, photoshoot-kuvaus ei pääsääntöisesti ole työvoimatehtävä josta kuvaaja sekä mahdollinen ohjaaja saisivat vapaaehtoistyövoiman edut. Sen sijaan photoshoot-kuvaajille ja näiden työpareina toimiville photoshoot-ohjaajille voidaan myöntää maksuttomaan sisäänpääsyyn oikeuttavia mediapasseja tapahtuman määräämissä rajoissa vastineeksi kävijöille tuottamistaan palveluista. Photoshoot-kuvaajat ja -kuvattavat sopivat keskenään kuvien toimituksesta ja julkaisusta, eivätkä Conikuvat.fi tai tapahtuma pääsääntöisesti edellytä näiden kuvien toimitusta keskitettyyn arkistoon. Keskeisenä vaatimuksena kuitenkin on, että palvelun on oltava osallistujalle maksuton – Conikuvat.fi ei välitä sellaisia photoshootteja, joista kuvaaja ottaa kuvattavalta maksun.

 

Ajallinen suunnitelma

Taulukossa olevat aikamääreet ovat tarkoituksella summittaisia. Tapahtumapohjaa tietylle tapahtumalle räätälöitäessä nämä aikataulutetaan päivämäärillä.

AjankohtaValokuvausvastaavan tehtävätMuilta vastaavilta tarvittavat asiat
Järjestelyjen alussa
 • Sovi tapahtuman sisäisistä viestintäkanavista ja hanki niihin pääsy
 • Sovi valokuvauksen yleisistä suuntaviivoista (mitä valokuvataan)
 • Sovi rekrytoitavien kuvaajien määrästä
 • Studiokuvaus: Sovi studiokuvaushenkilökunnan kanssa kuvauspalvelusta
 • Photoshootit: Sovi mediapassijärjestelystä photoshoot-kuvaajille
 • Päätä, järjestetäänkö yleinen vai suunnattu haku valokuvaajille
 • Valokuvausvastaavalle järjestetään pääsy yhteisiin viestintäkanaviin
 • Budjetti
 • Työvoiman henkilömäärärajoitteet
Järjestelyjen aikana
 • Studiokuvaus: Varmista, että Conikuvat.fi noteerataan kiitoksissa esim. ohjelmalehdessä (kiitettävät tahot: Conikuvat.fi, Säätöyhteisö B2 ry, Tietovelhot oy)
 • Studiokuvaus: Varmista, että kävijöille suunnattu kuvauspiste noteerataan kävijöille suuntautuvassa tiedotuksessa, kuten web-sivuilla, ohjelmalehdessä, kartoissa ym.
 • Studiokuvaus: Sovi cosplayvastaavan kanssa cossikisaajien studiovalokuvauksen järjestelyistä: aikataulu, missä studiossa kuvataan, tarvitaanko kuvia nopeasti käsiteltynä johonkin käyttötarkoitukseen (mihin? toimitus?) ym.
 • Cosplayvastaavalta cossikisaajien päivän aikataulu
Työvoimahaun alkaessa
 • Rekrytoi valokuvaajat yleisen tai suunnatun haun kautta
 • Kysy henkilökohtaisesti luotettuja henkilöitä valokuvaajiksi
 • Ilmoitus yleisestä hausta (jos on) viestintäkanaviin
Työvoimahaun päättyessä
 • Mikäli valokuvaajaksi on esivalikoitujen henkilöiden lisäksi muita hakijoita, valitse tarvittava määrä valokuvaajia näiden joukosta
 • Lähetä tervetulotoivotusviesti
 
1–2 kk ennen tapahtumaa
 • Photoshootit: Alusta Shoottikala (/pyydä Japsua alustamaan) photoshoot-ilmoittautumista varten
 • Photoshootit: Mainosta photoshoot-ilmoittautumista (sekä mahd. mediapasseja) valokuvaajille
 

2–3 vk ennen tapahtumaa

 • Photoshootit: Mainosta photoshoot-ilmoittautumista cossaajille
 • Photoshoot-ilmoittautumisen tiedote tapahtuman sosiaaliseen mediaan
Tapahtuman alkaessa
 • Kuvaajien aloituspalaveri (ks. palaverirunko)
 • Studiokuvaus: Tarkasta kukin studio sen aloittaessa toimintansa ja varmista, että studion henkilökunnalla on kaikki tarvitsemansa tieto, työvoima ja materia.
 
Tapahtuman aikana
 • Aina kun kuvia julkaistaan, mainosta niitä tapahtuman sosiaalisessa mediassa
 
Tapahtuman päättyessä
 • Kuvaajien päätöspalaveri (ks. palaverirunko)
 • Delegoi työvoiman ja vastaavien ryhmäkuvan ottaminen
 • Työvoimakysely
Tapahtuman jälkeen
 • Varmista, että kaikki kuvaajat ovat julkaisseet kaikki kuvansa
 • Mainosta valokuvia tapahtuman sosiaalisessa mediassa
 • Sovi tehtävän jatkuvuudesta pääjärjestäjien kanssa
 

Valokuvauksen kulut

Yleiskuvaus

Yleiskuvauksesta ei normaalisti koidu muita kuluja kuin yleiskuvaajien normaalit työvoimakustannukset.

Studiokuvaus

+ normaalit työvoimakustannukset

Photoshoot-kuvaus

Photoshoot-kuvauksesta ei normaalisti koidu muita kuluja kuin photoshoot-kuvaajien mediapassit.

Tila-, tekniikka- ym. erityistarpeet

Kuvaajien työskentelytila

Rauhallinen työskentelytila kuvaajille on edellytys kuvien tehokkaaseen käsittelyyn tapahtuman aikana. Tila voi olla jaettu muiden sidosryhmien kanssa, kunhan näiden käyttötarkoitus tilalle on samankaltainen (rauhallinen työskentely) ja tilassa voi suhteellisen turvallisesti säilyttää tavaroita.

Kuvauspiste

Nämä samat tarpeet koskevat soveltuvilta osin myös muita studioita kuin kävijöitä palvelevaa kuvauspistettä.

Viesti- ja palaverirungot

Tervetuloa valokuvaajaksi -viesti

Viestissä kerrottavat asiat:

Kuvaajien aloituspalaveri

Kuvaajien aloituspalaveri järjestetään rakennuspäivänä tai tapahtuman alkaessa. Aloituspalaveriin osallistuvat valokuvausvastaava ja kaikki yleis- ja studiokuvaajat. Lisäksi on suotavaa, että aloituspalaverissa mahdollisuuksien mukaan käyvät esittäytymässä työvoimavastaava sekä sosiaalisesta mediasta vastaava henkilö. Photoshoot-kuvaajat eivät osallistu aloituspalaveriin (oli mediapassia tai ei).

Palaverin tavoitteita:

 1. Kuvaajat tutustuvat toisiinsa ja valokuvausvastaavaan ja tunnistavat nämä ulkonäöltä
 2. Kuvaajilla on tarvitsemansa yhteystiedot (ainakin valokuvaus- ja työvoimavastaavien)
 3. Kuvaajat tuntevat tapahtumapaikan ja työvoimajärjestelyt
 4. Kuvaajat tietävät mitä heiltä odotetaan

Palaverirunko:

Kuvaajien päätöspalaveri