Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Pääsääntönä Traconissa on, että kaikki palvelinsovellukset ajetaan Docker-konteissa. Tästä voidaan poiketa järjestelmäkehityksen johtajan hyväksymästä perustellusta syystä.

Mitä pyörii missäkin

docker ps -komennon tulosteet Neulalta, Nuolelta ja Monokkelilta 3.9.2017. Katso myös Järjestelmälistaus ja Palvelimet.

Code Block
titleneula# docker ps
CONTAINER ID    IMAGE          COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS                          NAMES
b5d2c0f661f5    tracon/kompassi     "celery -A kompass..."  10 minutes ago   Up 10 minutes    8000/tcp                        kompassi.eu-celery
db923c6e478f    tracon/kompassi     "gunicorn --bind=0..."  10 minutes ago   Up 10 minutes    127.0.0.1:8000->8000/tcp                kompassi.eu-gunicorn
ce6df43deda5    fenglc/pgadmin4     "docker-entrypoint..."  About an hour ago  Up About an hour  127.0.0.1:8014->5050/tcp                pgadmin.neula.kompassi.eu
bb8693767557    conikuvat/shoottikala  "gunicorn --bind=0..."  20 hours ago    Up 20 hours     127.0.0.1:8007->8000/tcp                photoshoot.conikuvat.fi
9e963542c6c2    tracon/atlasso     "gunicorn --bind=0..."  20 hours ago    Up 20 hours     127.0.0.1:8001->8000/tcp                atlasso.tracon.fi
81b2601b8fdd    rabbitmq        "docker-entrypoint..."  9 months ago    Up 20 hours     4369/tcp, 5671/tcp, 25672/tcp, 0.0.0.0:5672->5672/tcp  kompassi.eu-rabbitmq
19182ea2fca2    memcached        "docker-entrypoint..."  11 months ago    Up 20 hours     11211/tcp                        kompassi.eu-memcache
197af5c4f017    postgres        "/docker-entrypoin..."  11 months ago    Up 20 hours     5432/tcp                        kompassi.eu-postgres
Code Block
titlenuoli# docker ps
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS                NAMES
3d01ed454183    fenglc/pgadmin4   "docker-entrypoint..."  About an hour ago  Up About an hour  127.0.0.1:8014->5050/tcp       pgadmin.nuoli.tracon.fi
816dabb7d7ae    tracon/slackirc   "slack-irc --confi..."  20 hours ago    Up 8 hours                        slackirc
ff1002af8cef    redmine       "/docker-entrypoin..."  20 hours ago    Up 20 hours     127.0.0.1:8013->3000/tcp       pora.tracon.fi
8311715feada    conikuvat/edegal  "celery -A edegal_..."  20 hours ago    Up 20 hours     8000/tcp               beta.conikuvat.fi-celery
c6afe25db00f    conikuvat/edegal  "gunicorn --bind=0..."  20 hours ago    Up 20 hours     127.0.0.1:8009->8000/tcp       beta.conikuvat.fi-gunicorn
24d5ade85b43    tracon/infotv    "gunicorn --bind=0..."  20 hours ago    Up 20 hours     127.0.0.1:8003->8000/tcp       infotv.tracon.fi
ba95af40fd35    tracon/infokala   "gunicorn --bind=0..."  20 hours ago    Up 20 hours     127.0.0.1:8002->8000/tcp       infokala.tracon.fi
584c475394f8    tracon/kirppu    "gunicorn --bind=0..."  20 hours ago    Up 20 hours     127.0.0.1:8008->8000/tcp       kirppu.tracon.fi
568a1bce6b0e    tracon/tracontent  "gunicorn --bind=0..."  20 hours ago    Up 20 hours     127.0.0.1:8006->8000/tcp       tracontent.aicon.fi
3960a362cc2b    tracon/tracontent  "gunicorn --bind=0..."  20 hours ago    Up 20 hours     127.0.0.1:8005->8000/tcp       tracontent.animecon.fi
af246a7bdf8d    tracon/tracontent  "gunicorn --bind=0..."  20 hours ago    Up 20 hours     127.0.0.1:8004->8000/tcp       tracontent.tracon.fi
5f01dde20f0d    rabbitmq      "docker-entrypoint..."  4 months ago    Up 4 months     4369/tcp, 5671-5672/tcp, 25672/tcp  beta.conikuvat.fi-rabbitmq
b3ea47da1248    memcached      "docker-entrypoint..."  4 months ago    Up 4 months     11211/tcp              beta.conikuvat.fi-memcache
ed4c5ab75f6b    postgres      "/docker-entrypoin..."  11 months ago    Up 4 months     5432/tcp               nuoli.tracon.fi-postgres

...

titlemonokkeli# docker ps

...

Ongelmanratkaisua

No space left on device

Image Added

Kurkkaa df -i. Todennäköisesti inodet on lopussa, koska AUFS on paska ja EXT4.

Ratkaisu: Pyydä Kyuulta /var/lib/dockerille uusi osio (esim. 60 GB), alusta se mkfs.xfs -n ftype=1, seuraa tätä ohjetta AUFS:n vaihtamiseksi overlay2:een ja palauta kaikkien volumejen sisältö varmuuskopiosta.

Kirjoitushetkellä 9.12.2019 tää on (tick) tehty Monokkelille mutta (warning) vielä tekemättä Neulalle ja Nuolelle.