Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Joka siis näkyy vastaanottajalle:{{ signup.formatted_shifts }} puolestaan sijoittaa vastaanottajalle lisätyt vuorot viestiin. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi vuorojen ilmoittamiseen tai vuoroista muistuttamiseen.

<TODO: lisää vastaavat esimerkkikuvat kuin yllä>

Tärkeää on huomata että viestin tallentaminen tallentaa sen ainoastaan luonnoksena. Jos viestin halutaan oikeasti lähtevän täytyy muistaa valita "Lähetä viesti". Mikäli viesti on tarkoituksella tai vahingossa tallennettu luonnoksena se näkyy viestit listassa ilman lähetyspäivää. Klikkaamalla luonnosta päästään muokkaamaan viestiä. Sivun alareunassa on vaihtoehdot luonnoksen poistamiselle tai viestin lähettämiselle. Luonnos voidaan siis vielä poistaa ilman että jää pysyvästi listalle, viestit sen sijaan siinä säilyvät.

Image Added

 

Kun viestilokista klitataan jo lähetetyn viestin otsikkoon sitä päästään muokkaamaan. Huomattavaa kuitenkin on että muokkaus ei tietenkään vaikuta jo lähteneisiin teksti- ja sähköpostiviesteihin eikä sama viesti lähde vastaanottajille montaa kertaa muokattunakaan eli muokkaukset näkyvät ainoastaan niihin jotka liittyvät vastaanottajattaryhmään muokkausten teon jälkeen ja saavat viestin uutena. Se on tärkeä muistaa ja siksi siitä näkyykin varoitus viestiä muokatessa. Tässäkin mahdolliset muutokset täytyy muistaa tallentaa.

 

Image Added

Oleellisinta lähetettyjä viestejä hallittaessa on sivun alareunasta näkyvä vanhenemisen hallinta. Koska voimassa olevat työvoimaviestit lähtevät automaattisesti niille jotka liittyvät vastaanottajaryhmään niin viestit joiden asiasisältö ei ole enää ajankohtaista tulee muistaa aina vanhentaa, jolloin niitä ei enää lähetetä ryhmiin liittyville. Vanheneminen ei tarvitse kuitenkaan olla pysyvää sillä vanhentuneeksikin merkitty viesti voidaan halutessa ottaa uudelleen käyttöön. Lähetys ja vanhentaminen kohta myös kertoo milloin viesti on lähetetty ja milloin se on merkitty vanhentuneeksi.

Voimassa oleva viesti
Image Added

 

Vanhentuneeksi merkitty viesti

Image Added