Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Simppeleitä uudelleenohjauksia pystyy tekemään ilman omaa backendiä käyttäen klusteriin jo konfiguroitua nginx ingress controlleria. Jippona on käyttää annotaatiota nginx.ingress.kubernetes.io/temporal-redirect yhdessä default-backendin kanssa (koska ingressille on pakko antaa jokin backend).

Esimerkissä konfiguroidaan osoite http://tracontent-dev.tracon.fi uudelleenohjaamaan osoitteeseen https://tracon.fi.

...