Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents

Lippukauppa ja e-liput

Montako e-lipputilausta on lunastettu tiettynä päivänä

...

Code Block
languagesql
SELECT ti_o.id,ti_op.count AS _cnt FROM tickets_order AS ti_o, tickets_orderproduct AS ti_op 
WHERE ti_o.id=ti_op.order_id AND ti_o.event_id=49 AND ti_o.payment_date is not null
GROUP BY ti_o.id, ti_op.count, ti_op.product_id
HAVING (ti_op.product_id=130 AND ti_op.count > 4)
ORDER BY _cnt DESC;

...


Minkä kokoisia tilauksia ihmiset tilaa

Code Block
languagepy
titlepython manage.py shell
from tickets.models import OrderProduct
from collections import Counter
 
ops = OrderProduct.objects.filter(
  order__event__slug='tracon2018',
  order__confirm_time__isnull=False,
  order__payment_date__isnull=False,
  order__cancellation_time__isnull=True,
  count__gte=1,
  product__name__icontains='viikonloppu',
)
c = Counter()
for op in ops:
  c[op.count] += 1
c
# Counter({1: 1296, 2: 631, 3: 199, 4: 63, 5: 33, 6: 7, 7: 2, 8: 1, 9: 3})

...

Badget ja nimilistat

Kuinka monta badgea on noudettu milläkin tunnilla

Code Block
languagesql
titlepsql
select date_trunc('hour', used_on) as hour, count(*)
from lippukala_code c
inner join lippukala_order o on (c.order_id = o.id)
where o.event = 'tracon2018'
group by hour
order by hour;

Ohjelmanhallinta 

Ohjelmanumerot, joista puuttuu ohjelmanjärjestäjän sähköpostiosoite

Code Block
languagepy
titlepython manage.py shell
from programme.models import Programme
for programme in Programme.objects.filter(category__event__slug='traconx', programmerole__person__email='').distinct():
  print programme.title

Yleiset

Listaa kaikki taulut, joilla on vierasavain core_personiin

...