You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Lippukauppa ja e-liput

Montako e-lipputilausta on lunastettu tiettynä päivänä

python manage.py shell
from lippukala.models import Order
from dateutil.tz import tzlocal
from datetime import datetime
 
tz = tzlocal()
loerdag_start = datetime(2015, 9, 5, 0, 0, 0, tzinfo=tz)
soendag_start = datetime(2015, 9, 6, 0, 0, 0, tzinfo=tz)

Order.objects.filter(code__used_on__gte=loerdag_start, code__used_on__lt=soendag_start).distinct().count()
# 2600 

Lunastettujen koodien määrä per minuutti tietyllä aikavälillä

SELECT date_trunc('minutes', used_on) as ts, count(order_id) FROM lippukala_code 
WHERE used_on between '2015-09-05 00:07:00'::timestamp AND '2015-09-05 14:00:00'::timestamp 
GROUP BY ts ORDER BY ts;

Lunastettujen tilausten määrä per minuutti tietyllä aikavälillä

SELECT date_trunc('minutes', used_on) as ts, count(*) FROM lippukala_order o, lippukala_code c
WHERE o.id=c.id AND c.used_on between '2015-09-05 00:07:00'::timestamp AND '2015-09-05 14:00:00'::timestamp 
GROUP BY ts ORDER BY ts;

Minkä kokoisia tilauksia ihmiset tilaa

python manage.py shell
In [6]: ops = OrderProduct.objects.filter(
  ...:   order__event__slug='tracon2017',
  ...:   order__confirm_time__isnull=False,
  ...:   order__payment_date__isnull=False,
  ...:   order__cancellation_time__isnull=True,
  ...:   count__gte=1,
  ...:   product__name__icontains='viikonloppu',
  ...: )
In [7]: ops.count()
Out[7]: 2170
In [8]: c = Counter()
In [9]: for op in ops:
  ...:   c[op.count] += 1
  ...:
In [10]: c
Out[10]: Counter({1: 1171, 2: 665, 3: 211, 4: 76, 5: 36, 6: 6, 7: 3, 8: 1, 10: 1})

 

Ohjelmanumerot, joista puuttuu ohjelmanjärjestäjän sähköpostiosoite

python manage.py shell
from programme.models import Programme
for programme in Programme.objects.filter(category__event__slug='traconx', programmerole__person__email='').distinct():
  print programme.title

Listaa kaikki taulut, joilla on vierasavain core_personiin

 

SELECT
  tc.constraint_name, tc.table_name, kcu.column_name,
  ccu.table_name AS foreign_table_name,
  ccu.column_name AS foreign_column_name
FROM
  information_schema.table_constraints AS tc
  JOIN information_schema.key_column_usage AS kcu
   ON tc.constraint_name = kcu.constraint_name
  JOIN information_schema.constraint_column_usage AS ccu
   ON ccu.constraint_name = tc.constraint_name
WHERE constraint_type = 'FOREIGN KEY' AND ccu.table_name = 'core_person';
             constraint_name             |        table_name        | column_name | foreign_table_name | foreign_column_name
-----------------------------------------------------------------+------------------------------------------+-------------+--------------------+---------------------
 access_emailalias_person_id_d36631ab_fk_core_person_id     | access_emailalias            | person_id  | core_person    | id
 access_grantedprivi_person_id_9ef28127a5df59f_fk_core_person_id | access_grantedprivilege         | person_id  | core_person    | id
 access_smtppassword_person_id_89672f1a_fk_core_person_id    | access_smtppassword           | person_id  | core_person    | id
 badges_badge_person_id_4cca74fd_fk_core_person_id        | badges_badge               | person_id  | core_person    | id
 desucon2016_signupextrav2_person_id_29c53c5d_fk_core_person_id | desucon2016_signupextrav2        | person_id  | core_person    | id
 desucon2017_signupextra_person_id_6c671a8f_fk_core_person_id  | desucon2017_signupextra         | person_id  | core_person    | id
 desuprofile_integr_person_id_37c6ed018d41d481_fk_core_person_id | desuprofile_integration_confirmationcode | person_id  | core_person    | id
 enrollment_enrollment_person_id_7567f500_fk_core_person_id   | enrollment_enrollment          | person_id  | core_person    | id
 event_log_entry_person_id_b043f99f_fk_core_person_id      | event_log_entry             | person_id  | core_person    | id
 frostbite2017_signupextra_person_id_13d02157_fk_core_person_id | frostbite2017_signupextra        | person_id  | core_person    | id
 frostbite2018_signupextra_person_id_1962eecb_fk_core_person_id | frostbite2018_signupextra        | person_id  | core_person    | id
 kawacon2017_signupextra_person_id_2b2304ea_fk_core_person_id  | kawacon2017_signupextra         | person_id  | core_person    | id
 kuplii2017_signupextra_person_id_b9148d52_fk_core_person_id   | kuplii2017_signupextra          | person_id  | core_person    | id
 kuplii2018_signupextra_person_id_e53a0420_fk_core_person_id   | kuplii2018_signupextra          | person_id  | core_person    | id
 labour_emptysignupextra_person_id_1927c3e9_fk_core_person_id  | labour_emptysignupextra         | person_id  | core_person    | id
 labour_signup_person_id_69459f4c_fk_core_person_id       | labour_signup              | person_id  | core_person    | id
 labour_surveyrecord_person_id_796a7ef7_fk_core_person_id    | labour_surveyrecord           | person_id  | core_person    | id
 membership_members_person_id_6f2156d9e989a345_fk_core_person_id | membership_membership          | person_id  | core_person    | id
 nippori2017_signupextra_person_id_d78ca762_fk_core_person_id  | nippori2017_signupextra         | person_id  | core_person    | id
 person_id_refs_id_1b14485d                   | labour_personqualification        | person_id  | core_person    | id
 person_id_refs_id_5fd30fad                   | core_passwordresettoken         | person_id  | core_person    | id
 person_id_refs_id_6aca4060                   | mailings_personmessage          | person_id  | core_person    | id
 person_id_refs_id_e80a198a                   | core_emailverificationtoken       | person_id  | core_person    | id
 popcult2017_signupextra_person_id_a6b1ea92_fk_core_person_id  | popcult2017_signupextra         | person_id  | core_person    | id
 programme_programmefeedbac_author_id_2b02e587_fk_core_person_id | programme_programmefeedback       | author_id  | core_person    | id
 programme_programmerole_person_id_c6c414c6_fk_core_person_id  | programme_programmerole         | person_id  | core_person    | id
 shippocon2016_signupextra_person_id_19fe9525_fk_core_person_id | shippocon2016_signupextra        | person_id  | core_person    | id
 tracon11_signupextrav2_person_id_715ff1f2_fk_core_person_id   | tracon11_signupextrav2          | person_id  | core_person    | id
 tracon2017_signupextra_person_id_c74ce6f6_fk_core_person_id   | tracon2017_signupextra          | person_id  | core_person    | id
 tracon2018_signupextra_person_id_907feec9_fk_core_person_id   | tracon2018_signupextra          | person_id  | core_person    | id
 tylycon2017_signupextra_person_id_cde12b10_fk_core_person_id  | tylycon2017_signupextra         | person_id  | core_person    | id
 worldcon75_signupextra_person_id_36c0d651_fk_core_person_id   | worldcon75_signupextra          | person_id  | core_person    | id
 yukicon2017_signupextra_person_id_73d7b8f4_fk_core_person_id  | yukicon2017_signupextra         | person_id  | core_person    | id
 yukicon2018_signupextra_person_id_17b24a02_fk_core_person_id  | yukicon2018_signupextra         | person_id  | core_person    | id
 intra_teammember_person_id_d1a2a240_fk_core_person_id      | intra_teammember             | person_id  | core_person    | id
(35 rows)
 • No labels